MATEMÀTIQUES

 sisé 

SI VOLEU REPASSAR ELS CONCEPTES QUE HEM TREBALLAT AL LLARG DEL CURS PODEU ENTRAR A:

Matemàtiques Anaya
QUADERN DIGITAL

jocs 
BINGO MATEMÀTIC
JOC

Bon estiu!


T11 i T12 mesura de longitud i superfície:
        Matemáticas ANAYA (t11 MEDIDAS DE LONGITUDES y SUPERFÍCIES)
        Matemáticas Anaya (t12 PERÍMETROS Y ÁREAS)


REPASSE CONCEPTES ANTERIORS...
         NÚMEROS ROMANS
         JERARQUIA I PARÈNTESIS
         PROPIETAT DISTRIBUTIVA
       MATEMÀTIQUES ANAYA
        T6 ELS NÚMEROS DECIMALS
        T7-T8 LES FRACCIONS:
                  operacions amb fraccions ANAYA
                  suma i resta de fraccions
                  multiplicacions de fraccions
                  divisions de fraccions
                  repassem INTERFACE
                      fraccions (1)
                  fraccions (2) QUADERN DIGITAL totes les pàgines de matemàtiques de 6é
                      PROBLEMES
 activitats de reforç 
ACTIVITAT 1 GENERAL
ACTIVITAT 2 NÚMEROS DECIMALS
ACTIVITAT 3 UNITAT SEGUIDA CERO
         

 cinqué 

              REPASSEM mentre juguem

              MILLORA EL TEU CÀLCUL MENTAL

              MATES ANAYA

              JCLIC
              matemaTICas
              MESURES DE LONGITUD